Skip to main content
Лого на Европейската комисия
European Vocational Skills Week

National Agency for Vocational Education and Training / Национална агенция за професионално образование и обучение

Country
Bulgaria

NAVET/ ΗΑΠΟΟ

Contact

Име
Irina Dimitrova
Организация
National Agency for Vocational Education and Training | NAVET/ ΗΑΠΟΟ
Уебсайт
https://www.navet.government.bg/en/about-us/
Електронен адрес
Пощенски адрес
Bulgaria