Skip to main content
European Vocational Skills Week

State Vocational Education Institute / Štátny Inštitút Odborného Vzdelávania

Country
Slovakia

SIOV/ ŠIOV

Contact

Meno/Názov
Alena Stefanikova
Organizácia
State Vocational Education Institute
Webové sídlo
https://siov.sk/
E-mailová adresa
Poštová adresa
Slovakia