Skip to main content
European Vocational Skills Week
Üldväljaanded23 detsember 2020Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

European Vocational Skills Week 2020 post-event brochure