Skip to main content
European Vocational Skills Week
Publikacje ogólne23 grudzień 2020Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

European Vocational Skills Week 2020 post-event brochure