Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Vocational Skills Week
Ανακοίνωση12 Νοεμβρίου 2020Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης

“My generation is GROOMED TO BE GREEN”

danske_erhvervsskoler_-_portr_t-56-_bravida_print-web_002_.jpg

© 2020, Philip Wøhlk

22-year-old Philip Wøhlk always knew he wanted to do something ‘green’ and practical with his life. Today he’s studying to become an Energy Specialist – a natural choice for a technically-inclined boy growing up in a CO2-threatened world, he thinks.

“I’ve always been fascinated by the environment – and science. I’m from a generation, who’s been growing up on technical possibilities, discussions of climate change and a focus on helping nature survive. I believe that young people think fundamentally differently than the older generations – we’re born into a green perspective,” says Philip Wøhlk who is studying to be a plumber with a specific interest in energy alteration.
He is dreaming of making a difference in a realistic kind of way – and being part of the small but constant movement forward when it comes to sustainable energy and reducing emissions.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
12 Νοεμβρίου 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης
Involvements
ApprenticeOtherStudent