Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Vocational Skills Week
Διασκέψεις και σύνοδοι κορυφής

Online Interview with the Business World

Trainings on Career Planning and Career Planning in Vocational Education will be given to vocational education students throughout the province of Sinop. Career days will be organized in cooperation with Sinop University Career Development and Alumni Coordinator.

Estimated total reach or number of participants: 300

  • vocational training | vocational education
  • Παρασκευή 1 Απριλίου 2022, 08:30 - 17:30 (CEST)
Country
Türkiye
Type of event/activity
Fair / career day
Main audience
Vocational students, including apprentices
Type of organisation
Vocational training school/provider

Πρακτικές πληροφορίες

Πότε
Παρασκευή 1 Απριλίου 2022, 08:30 - 17:30 (CEST)
Ποιοι θα πρέπει να συμμετάσχουν
Vocational students, including apprentices
Γλώσσες
Turkish Sign Language
Διοργανωτές
Sinop Provincial Directorate of National Education

Περιγραφή