Skip to main content
European Vocational Skills Week

Agency for Vocational Education and Training and Adult Education / Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Country
Croatia

AVETAE / ASOO

Contact

Meno/Názov
Sandra Dobrić
Organizácia
AVETAE / ASOO
Webové sídlo
https://www.asoo.hr/en/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+38516274635
Poštová adresa
Croatia