Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Vocational Skills Week
Ανακοίνωση19 Νοεμβρίου 2020Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης

Aurelija Matonienė Graduate of Kaunas Everyday Services and Business School

1531712_209237222611808_2049531308_n.jpg

© 2020, Aurelija Matonienė

It is not in vain that wise people say that each owl has its own most beautiful owl. As a mother of two sons, I felt the same way: my "owls" really deserved the best of everything. The first sewing article, created 7 years ago, was a carefully thought-out feeding mantle for both of us, making it possible to feel comfortable while traveling and not to confuse those around us. Later, I started making clothes for my husband and sons. I realized that completely unnoticed, this activity of mine turned into a very creative and responsible activity.
In order to achieve greater professional mastery, I decided to improve my skills at Kaunas Everyday Services and Business School, where I met smart and responsible teachers, learned many practical sewing secrets. This is how another "bird" that lived inside me was released - EGGBIRD was born. Now I make embroidery every day, I always sew a seam of love and good emotions into it, a pattern of beautiful thoughts and worries, I stick a label of warmth and happiness.
With love,
Aurelija Matonienė
Graduate of Kaunas Everyday Services and Business School
Winner of the international competition "My Waving Sea 2017"

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Νοεμβρίου 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης
Involvements
Teacher/trainer